ШАХМАТичен Маркетинг - ПРОДАЖБИ
от Анастасия ШАХМАТОВА

Само проверени инструменти

5 основни инструмента за продажби в социалните мрежи само за 14 дни

2 май 2023 г.

ШАХМАТичен Маркетинг - ПРОДАЖБИ
от Анастасия ШАХМАТОВА

Само проверени инструменти

5 основни инструмента за продажби в социалните мрежи само за 14 дни

2 май 2023 г.

Поставете в шах и мат конкурентите и си осигурете клиенти за 2 месеца напред

Програма на интензивния курс с практика и реализиране на продажби!

Стъпка 1

Формиране на уникално търговско предложение (УТП), което ще се продава в рамките на маратона

Стъпка 2

Как се предизвиква интерес към УТП с помощта на Stories 

Стъпка 3

Storytelling в ежедневните постове: видео (Reels) и текстови – активизиране на аудитория за последване, коментиране, споделяне и харесване 

Стъпка 4

Писмена комуникация, която ще разтопи сърцето на вашите клиенти

Стъпка 5

Продажбен уебинар, продавай без да продаваш!

Стъпки 6

Презентация, максимални ползи – виртуозност на представяне на себе си и бизнеса си

Стъпки 7

Силата на подаръците– как с подарък към новата аудитория се постига лоялност от нея?

Този интензивен курс е за вас, ако:

Резултати от курса

Започнете да печелите още по време на курса, благодарение на проверените инструменти

Клиентската ви база ще се увеличи и ще ви осигури висок оборот след обучението

Ще ви бъде лесно да си водите социалните мрежи, защото вече ще знаете какво да правите

Започнете да печелите още по време на курса, благодарение на проверените инструменти

Клиентската ви база ще се увеличи и ще ви осигури висок оборот след обучението

Ще ви бъде лесно да си водите социалните мрежи, защото вече ще знаете какво да правите

Позволете на бизнеса си да порасне.
По-ангажирани клиенти, повече продажби.

Анастасия Шахматова

Водеща

Отзиви

Курсът ще бъде изпълнен с енергия на надпревара

Курсистите ще участват в томбола с награда
"Лично менторство от Анастасия - Level UP"

Тази услуга се предоставя от „Школа на успеха“ ДЗЗД, БУЛСТАТ 180742623, който е подизпълнител на Woman LifeBook LTD

Регистрация

БАЗОВ ПАКЕТ
"ПОМОЩНИК SUPER STAR"
ЛВ. 247
ЛВ. 197
00
Промоционалната цена е валидна до 01.05.23 включително
 • Участие в курса включва 1 участник:
 • Ангажираност: 20 мин видеа със задания + домашни
 • Платформи: Телеграм канал с подкрепа + личен кабинет в нашия сайт
 • Достъп до материалите 1 месец след приключването
 • Продължителност 14 дни + предварителна подготовка - "Енергия и мислене на предприемач"
 • Участие, като асистент на SUPER STAR към Продажбения уебинар, помагащ в подготовката
 • Лекция "Психологически страхове от камерата" с психолог Дени Андонова
 • Урок по стабилизиране на гласа и интонацията с Преподавател по гласов дизайн Иван Головацки (125 лв)
 • ̶О̶б̶м̶я̶н̶а̶ ̶н̶а̶ ̶а̶у̶д̶и̶т̶о̶р̶и̶я̶т̶а̶ ̶с̶ ̶д̶р̶у̶г̶и̶ ̶у̶ч̶а̶с̶т̶н̶и̶ц̶и̶ ̶S̶U̶P̶E̶R̶ ̶S̶T̶A̶R̶S̶
 • ̶И̶з̶р̶а̶б̶о̶т̶к̶а̶ ̶н̶а̶ ̶1̶ ̶б̶р̶.̶ ̶R̶e̶e̶l̶s̶ ̶о̶т̶ ̶п̶р̶о̶ф̶е̶с̶и̶о̶н̶а̶л̶е̶н̶ ̶м̶о̶н̶т̶а̶ж̶и̶с̶т̶ ̶(̶5̶0̶ ̶л̶в̶)̶
 • ̶К̶о̶р̶и̶ц̶а̶ ̶с̶ ̶и̶н̶т̶е̶р̶в̶ю̶ ̶в̶ ̶о̶н̶л̶а̶й̶н̶ ̶с̶п̶и̶с̶а̶н̶и̶е̶ ̶"̶Б̶и̶з̶н̶е̶с̶ ̶д̶а̶м̶и̶т̶е̶ ̶с̶ъ̶щ̶о̶ ̶п̶л̶а̶ч̶а̶т̶"̶ ̶(̶5̶0̶0̶ ̶л̶в̶)̶
 • СТАРТ: 2 май

Регистрация

БАЗОВ ПАКЕТ - ДВЕ ПРИЯТЕЛКИ
"ПОМОЩНИК SUPER STAR"
ЛВ. 247
ЛВ. 200
00
Промоционалната цена е валидна до 01.05.23 включително
 • Участие в курса включва 2 участника:
 • Ангажираност: 20 мин видеа със задания + домашни
 • Платформи: Телеграм канал с подкрепа + личен кабинет в нашия сайт
 • Достъп до материалите 1 месец след приключването
 • Продължителност 14 дни + предварителна подготовка - "Енергия и мислене на предприемач"
 • Участие, като асистент на SUPER STAR към Продажбения уебинар, помагащ в подготовката
 • Лекция "Психологически страхове от камерата" с психолог Дени Андонова
 • Урок по стабилизиране на гласа и интонацията с Преподавател по гласов дизайн Иван Головацки (125 лв)
 • ̶О̶б̶м̶я̶н̶а̶ ̶н̶а̶ ̶а̶у̶д̶и̶т̶о̶р̶и̶я̶т̶а̶ ̶с̶ ̶д̶р̶у̶г̶и̶ ̶у̶ч̶а̶с̶т̶н̶и̶ц̶и̶ ̶S̶U̶P̶E̶R̶ ̶S̶T̶A̶R̶S̶
 • ̶И̶з̶р̶а̶б̶о̶т̶к̶а̶ ̶н̶а̶ ̶1̶ ̶б̶р̶.̶ ̶R̶e̶e̶l̶s̶ ̶о̶т̶ ̶п̶р̶о̶ф̶е̶с̶и̶о̶н̶а̶л̶е̶н̶ ̶м̶о̶н̶т̶а̶ж̶и̶с̶т̶ ̶(̶5̶0̶ ̶л̶в̶)̶
 • ̶К̶о̶р̶и̶ц̶а̶ ̶с̶ ̶и̶н̶т̶е̶р̶в̶ю̶ ̶в̶ ̶о̶н̶л̶а̶й̶н̶ ̶с̶п̶и̶с̶а̶н̶и̶е̶ ̶"̶Б̶и̶з̶н̶е̶с̶ ̶д̶а̶м̶и̶т̶е̶ ̶с̶ъ̶щ̶о̶ ̶п̶л̶а̶ч̶а̶т̶"̶ ̶(̶5̶0̶0̶ ̶л̶в̶)̶
 • СТАРТ: 2 май

Регистрация

ПАКЕТ
"SUPER STAR"
ЛВ. 367
ЛВ. 297
00
Промоционалната цена е валидна до 01.05.23 включително
 • Участие в курса включва:
 • Ангажираност: 20 мин видеа със задания + домашни
 • Платформи: Телеграм канал с подкрепа + личен кабинет в нашия сайт
 • Достъп до материалите 1 месец след приключването
 • Продължителност 14 дни + предварителна подготовка - "Енергия и мислене на предприемач"
 • Участие в Продажбения уебинар, пред събрана целева аудитория, рекламиране на своя продукт/услуга
 • Обмяна на аудиторията с други участници SUPER STARS
 • Лекция "Психологически страхове от камерата" с психолог Дени Андонова
 • Урок по стабилизиране на гласа и интонацията с Преподавател по гласов дизайн Иван Головацки (125 лв)
 • Изработка на 1 бр. Reels от професионален монтажист (50 лв)
 • ̶К̶о̶р̶и̶ц̶а̶ ̶с̶ ̶и̶н̶т̶е̶р̶в̶ю̶ ̶в̶ ̶о̶н̶л̶а̶й̶н̶ ̶с̶п̶и̶с̶а̶н̶и̶е̶ ̶"̶Б̶и̶з̶н̶е̶с̶ ̶д̶а̶м̶и̶т̶е̶ ̶с̶ъ̶щ̶о̶ ̶п̶л̶а̶ч̶а̶т̶"̶ ̶(̶5̶0̶0̶ ̶л̶в̶)̶
 • СТАРТ: 2 май

Регистрация

ПАКЕТ
VIP "SUPER STAR"
ЛВ. 697
ЛВ. 597
00
Промоционалната цена е валидна до 01.05.23 включително
 • Участие в курса включва:
 • Ангажираност: 20 мин видеа със задания + домашни
 • Платформи: Телеграм канал с подкрепа + личен кабинет в нашия сайт
 • Достъп до материалите 1 месец след приключването
 • Продължителност 14 дни + предварителна подготовка - "Енергия и мислене на предприемач"
 • Участие в Продажбения уебинар, пред събрана целева аудитория, рекламиране на своя продукт/услуга
 • Обмяна на аудиторията с други участници SUPER STARS
 • Лекция "Психологически страхове от камерата" с психолог Дени Андонова
 • Урок по стабилизиране на гласа и интонацията с Преподавател по гласов дизайн Иван Головацки (125 лв)
 • Изработка на 1 бр. Reels от професионален монтажист (50 лв)
 • Корица с интервю в онлайн списание "Бизнес дамите също плачат" (500 лв)
 • СТАРТ: 2 май

ВАЖНО!

Ранното записване за курса ви гарантира не само най-ниската цена, но и време, което да дадете за подготовката преди курса. Енергия и мисленето на предприемач са две фундаментали теми, които помагат да се постигнат високи резултати по време не обучението.